Bibi Rangda

Notation

geheel

Bibi, Bibi Rangda, apang durus karyan Bibi.
Bibi mejauman kelod kangin, jumadane jegeg lengser.
Suba jani keto tiyang ngaba aled munyi.
Sesangan kawon, jaja sirat meduluran bungan duren.
Duren, duren ijo , sumangkane kuning gading.
Kantilampa nguda, salak, nangka, kaliasem mangeronce.

Audio

Videos

Click in the playlist below to select a video.