Les 8 – Muzieknotatie

Les 7
Les 9

Swara Santi heeft een eigen muzieknotatie ontwikkeld. Deze wordt hieronder uitgelegd. Klik hieronder voor een pdf-versie .

document uitleg muzieknotatie

De vijf noten van de toonladder: ding, dong, deng, dung en dang.

Noten in het middenregister van het instrument (bij oudere notaties wordt de ding weergegeven met een punt erboven)

Noten in het lage register van het instrument

Noten in het hoge register van het instrument (bij oudere notaties wordt de ding weergegeven met een trema erboven). De gangsa in het geluidsvoorbeeld bevat slechts één noot in dit register.

Halve notenwaarden (dus 2x zo snel)

Dubbele notenwaarden (dus 2x zo langzaam)

Voorslagen (de notenwaarde van de hoofdnoten blijft ongewijzigd)

idem

Toetsen op de tussenliggende tellen dempen. De pauzes duren even lang als de noten.

Toets vlak na de aanslag dempen

Toets tijdens de aanslag dempen
(reyong) Met de stokken op de rand van een ketel tikken.
idem, echter de stokken worden na de slag niet opgetild zodat het geluid meteen gedempt wordt.
(reyong) De eerste en derde ketel van de eigen positie gelijktijdig aanslaan (byong)
(reyong) Idem, waarbij de ketels meteen na de aanslag worden gedempt (byot)
(reyong) Idem, waarbij de ketels tijdens de aanslag gedempt worden: de stokken worden na de aanslag niet opgetild maar blijven tegen de ketels aangedrukt (jet)
(reyong) Deng en ding gelijktijdig aanslaan (geldt voor de laagste positie)
norot Norot. Voor uitleg, zie les 6

Norot op dang, deng, ding, dong, dung
etc.

Norot, overgang van dang naar deng, van deng naar dong, van dong naar dung, etc.
gangsa 4 of ga.4

Indien slechts één gangsa-partij wordt weergegeven, met de aanduiding 4, dan betreft dit de polos-partij. De sangsih-instrumenten spelen dan een  kempyung -partij (zie les 5 voor uitleg van de term kempyung).
4 kempyung -partij
G Gong (bij gebruik van twee gongs worden de letters L en W gebruikt)
L Gong lanang (hoger gestemde gong)
W Gong wadon (lager gestemde gong)
P Kempur
T Kentong
Les 7
Les 9